Stichting WaridiHome  is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunt u giften aan onze stichting aftrekken bij uw belastingaangifte.
De belastingdienst stelt per 1 januari 2014 strengere eisen aan stichtingen met een ANBI status. Onderstaande informatie geeft inzicht in de organisatie met de bedoeling zo transparant mogelijk te zijn naar onze sponsoren en de belastingdienst.

Naam van de stichting:
WaridiHome

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer):
851127058

Postadres van de stichting:
Brugstraat 11, 7201JJ Zutphen.

Doelstelling van de stichting:
Stichting WaridiHome wil graag  het leven verbeteren van (wees)kinderen in Kenia. Dit door middel van het aanvullen van de basisbehoeften van de kinderen, de kinderen in veiligheid laten opgroeien en de kinderen verzekeren van onderwijs.  De kinderen krijgen hierdoor de kans om op te groeien tot opgeleide, zelfstandige volwassenen.

Daarnaast wil de stichting zich proberen in te zetten voor het verbeteren van onderwijsomstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we helpen een schoolgebouw op te knappen of een waterpomp aanleggen, zodat een school voorzien kan worden van schoon drinkwater.

Jaarverslag 2015:
klik hier

Bestuursleden op 31-12-2015:
Margreet Lammers – Voorzitter
Annemiek Duifhuizen – Secretaris
Hans Jolink – Penningmeester
Roosmarijn Wasseveld – Initiator
Mieke Wasseveld – Algemeen bestuurslid

Beloningssysteem:
Wat betreft het beloningssysteem kunnen we kort zijn: de bestuursleden (maar ook andere vrijwilligers) kunnen de gemaakte kosten ten behoeve van de stichting declareren. Verder worden er geen aanwezigheidsgelden of andere beloningen aan bestuursleden en vrijwilligers gegeven (Vacatiegeld).

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten:
In oktober 2012 is initiatiefneemster Roosmarijn Wasseveld vertrokken richting Kenia om daar zes maanden te wonen en te werken ten behoeve van de stichting. Tijdens haar verblijf in Kenia is er een goed contact ontstaan met KidsCare Kenya, een Keniaanse organisatie, die financieel ondersteunt wordt door een Nederlandse stichting. Vanaf dat moment is stichting WaridiHome KidsCare Kenya gaan ondersteunen. Ten eerste financieel, in 2012 heeft Stichting WaridiHome de ondersteuning van 1 dorp, 5 gezinnen op zich genomen. Daarnaast is Roosmarijn als vrijwilliger gaan werken voor de Keniaanse organisatie. Dit betekende dat Roosmarijn het wiel niet opnieuw hoefde uit te vinden, ze geen eigen project hoefde op te zetten, maar het huidige sponsorgeld gelijk bij een goedlopend project ingezet kon worden.

Financiële verantwoording betreffende het jaar 2015 (1 januari 2015 – 31 december 2015)

 

ACTIVA 2014   2015 2016
1000 KasKenia 1.508
1005 KasNederland 627 618
1010 Bankrekening 2.000 1.360
1020 Spaarrekening 3.111 3.529
1125 Voorraad WakaWakaLights 409 129 *
1200 Kruisposten
1210 Kruisposten Incasso
TOTAAL ACTIVA 6.147   7.144  
* 31-12-2015 zijn er nog 6 WW-lights in voorraad

 

PASSIVA 2014   2015 2016
2000 Leveranciers
2720 Reservering Bouw en Inrichting Schoollokalen 1.000
2730 Reservering Hulp Gezinnen KidsCare 2.129
2735 Reservering WakaWaka lights Kenia 536
2740 Reserveringen algemeen 2.129
2900 Vermogen 3.954 2.482
Winst [1-1-2015\31-12-2015] -1.473 2.533
TOTAAL PASSIVA 6.147   7.144  
 

 

LASTEN 2014   2015 2016 Begroting
3000 Hulp gezinnen KidsCare 4.700 4.800 4.800
3003 Bouw en inrichting school 8.795 30
3006 Chiromo 1.282 600
3007 Bouw school in Chitsukwa (in samenwerking met Wilde Ganzen) 9.717 5.000
3016 Organisatiekosten Kenia 400 23 30
3020 Organisatiekosten Nederland 189 54 350
3023 Inkoop Merchandising 514 321 200
3008 Scholarships Secondary 2.016 4.245 5.500
3030 Bankkosten en Kamer van Koophandel 246 237 250
3033 Hosting Website 157 160
3070 Overige Kosten 103 74 450
3080 Reservering Bouw en Inrichting lokalen 1.000 -1.000
3087 Vrijvallen reserveringen -20 -536 -1.000
3130 Drukwerk en reclame 172 70 250
3210 Kosten aankoop Wakawaka Kenia 696 2.652
TOTAAL LASTEN 18.811   22.126 16.590
 

 

BATEN 2014   2015 2016 Begroting
4200 Verkoopopbrengsten WakaWaka lamp 803 113 40
4300 Donateurs 4.680 5.090 5.000
4310 donaties/giften tbv scolaships 250 250
4350 Bedrijfsdonaties 600 600 1.200
4370 Subsidie Gemeente 3.750 1.500
4385 Subsidie diversen 2.250 1.000
4375 Subsidie Kiwanis Zutphen 2.500
4400 Bankrente 85 18
4500 Giften 2.157 2.424 2.000
4510 Gezamenlijke actie 100×100, WH en Wilde Gazen 352 5.000 5.000
actie Supermarkten 1.250
4650 Overige akties 500
4640 Scholenacties 3.634
4700 Merchandising 1.202 1.279 1.000
TOTAAL BATEN 13.628   24.659 17.240
Winst [1-1-2015\31-12-2015] -5.183 2.533 650