De stichting heeft verschillende kostenposten, die onder te verdelen zijn in de verschillende projecten:

Gezinsproject:
Alle inkomsten van de vaste maandelijkse donateurs gaan naar de gezinsbegeleiding van KidsCare in Kenia.
Voor 20 euro per maand kan één gezin ondersteund worden, het gezin ontvangt een groot gedeelte van dit bedrag, maar ook de kosten van personeel, transport en training komen uit dit bedrag.

Stichting WaridiHome ondersteunt vier dorpen, dat betekent 20 gezinnen, ongeveer 100 kinderen.
Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe maandelijkse donateurs.

Scholenproject:
Het scholenproject wordt met name gefinancierd uit fondsen ( De Gemeente Zutphen, De Hand, etc).
Daarnaast zoeken we de samenwerking op met scholen. Wij hebben lesprogramma ontwikkeld voor leerlingen van verschillende leeftijden, om ze bewust te maken dat er nog een hele andere wereld bestaat naast hun eigen wereld. We proberen de leerlingen te motiveren om geld in te zamelen voor leerlingen in Kenia.

Scholarshipprogramma
Sinds 2014 ondersteunt Stichting WaridiHome kinderen uit het Home Care Programma die na de de basisschool door willen leren op de middelbare school.
Elk jaar breidt dit programma zich uit, zodat meer jongeren de kans krijgen om vervolg onderwijs te volgen, zodat ze nog beter voorbereid worden op zelfstandige toekomst. Momenteel ondersteunt WaridiHome 8 leerlingen op een middelbare school en 8 leerlingen met een technische opleiding. In het HomeCare programma zitten momenteel 7 leerlingen in groep 8. WaridiHome is daarom opzoek naar (bedijfs) sponsoren om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Wist u dat u uw giften kunt aftrekken in uw inkomstenbelasting? Zie hiervoor de informatie gedeeld onder het kopje Donateurschap

 

Helpt u ons ook mee bij het realiseren van onze doelen?

 

Een eenmalige donatie

Donateurschap