Het bestuur van Stichting WaridiHome bestaat momenteel uit de volgende bestuursleden:

Margreet Lammers – Voorzitter
Annemiek Duifhuizen – Secretaris
Chris Buijk – Penningmeester
RoosmarijnWasseveld – Initiatiefneemster / algemeen bestuurslid
Mieke Kleinleugemors – Algemeen bestuurslid


Daarnaast wordt zoals eerder genoemd samengewerkt met KidsCare en dan met name met de bestuursleden

Gerard en Lisette van Geenen