Voor het scholarshipprogramma  zijn wij onder andere afhankelijk van (eenmalige) giften van bedrijven, organisaties en fondsen en van acties die door ambassadeurs worden opgezet.

Uw bijdrage is welkom op IBANrekeningnummer  NL39INGB0005400278 ten name van Stichting WaridiHome te Zutphen.

ANBI
Stichting WaridiHome  is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunt u giften aan onze stichting aftrekken bij uw belastingaangifte.

Tegenprestatie
Bedrijven, organisaties en fondsen die een eenmalige donatie doen, worden vermeld in de nieuwsbrief die elk kwartaal wordt verstuurd naar de donateurs en belangstellenden. Tevens wordt de nieuwsbrief op de website geplaatst.