Om het  HomeCareprogramma goed in te richten vindt er een nauwe samenwerking plaats tussen lokale overheden, de stichting, het gezin, en lokale social workers.  Het proces start met het selecteren van een dorp in samenwerking met de chairman van het betreffende dorp. De chairman is leidend bij het selecteren van vijf gezinnen bij voorkeur met weeskinderen. Met deze gezinnen gaan we meerdere gesprekken aan om te kijken of de gezinnen bereid zijn samen te werken met de stichting. De ondersteuning houdt in dat de gezinnen een kleine maandelijkse bijdrage ontvangen, en daarnaast regelmatig bezoeken krijgen van de social workers voor advies en ondersteuning. Zij bewaken ook de condities waar het gezin aan moet voldoen. Alle kinderen boven de vier moeten naar school gaan in een schooluniform,  de kinderen moeten de medische zorg krijgen die ze nodig hebben, voldoende voeding binnen krijgen en de ouders/verzorgers moeten bereid zijn om te werken aan de verbetering van hun levensomstandigheden en inkomen.

Naast de social workers werken we samen met  dorpsvrijwilligers.  Dit alles zorgt ervoor dat veel mensen zich inzetten voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de gezinnen.

Er heeft een snelle groei plaatsgevonden. KidsCare is begonnen met drie dorpen in 2009. In 2011, toen Stichting WaridiHome opgestart is waren het al 11 dorpen, 55 gezinnen en zo’n 200 kinderen. In 2015  22 dorpen met 110 gezinnen en 550 kinderen. Stichting WaridiHome levert door eigen donateurs en acties een bijdrage aan het programma. De groei vraagt veel van organisatie en visie.  Hier is de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Kennis en kennisoverdracht op het gebied van thuisbegeleiding is een thema waar tijdens elk werkbezoek in wordt geïnvesteerd. Er wordt de komende 4 jaar toegewerkt naar een overdracht richting de lokale overheden en het bestendigen van samenwerking met lokale partners (denk aan de agrarische sector). Ook de trainingen aan social workers en vrijwilligers hebben mede als doel dat ze in de toekomst zelfstandig en vanuit lokale overheden kunnen blijven opereren.

Op de volgende pagina stellen we u voor aan een aantal gezinnen uit de dorpen zodat u een beeld kan krijgen over de omstandigheden, de hulp en de ontwikkelingen nadat het gezin aan het HomeCareprogramma is gaan deelnemen.